Tänav ja põnev bibliograafia

Tänav võtab tasapisi ilmset:

Kommenteeritud bibliograafiad on alati väga põnevad lugeda: äärmiselt huvitav teada, mida arvatakse ühest või teisest raamatust, ja kuidas see arvamus sinu omaga kokku läheb. Tundmatute raamatute puhul on sellised märkmed asendamatud, kui otsustad raamatu ostmise üle. Kuid mõnikord juhtub ka teisiti.

Marie Schuette. Tablet Weaving, Ciba Review, 112, Basel. 1956. Peter Collingwood kirjutab sellest raamatust järgmiselt:

Probably the best historical survey of tablet weaving, including the ethnological material; very good on ecclesiastical bands. Many pictures, but little technical information. (Tõenäoliselt parim kõladega kudumise ajaloo ülevaade, sisaldab ka etnoloogilist materjali ja palju infot kiriklike paelte kohta. Palju pilte, kuid vähe tehnilist infot).

Raamatu väärtus ei tekita justkui kahtlusi? Kuid Carolin Priest-Dorman (aka Thora) kirjutab oma kodulehel:

Not too much on the in-period aspects of tablet weaving, and nothing on specific weave techniques, but some good photos of medieval pieces. (Pole eriti palju juttu kõladega kudumise ajaloolistest aspektidest ning pole midagi kudumise tehnikatest, kuid on mõned head pildid keskaegsetest esemetest).

Peter on kahtlemata suur autoriteet, kuid Carolin pole sugugi juhuslik möödakäia, vaid tegeleb tekstiili ajalooga ammu ja põhjalikult. Kui raamatus on olemas info tehnika ajaloo kohta, miks jätab Carolin selle tähelepanuta? Kui seda infot on seal vähe, miks selline kiidulaul Peteri poolt? Olen segaduses.