Ecclesiastical Pomp & Aristocratic Circumstance. Nancy Spies

Arelate Studio, 2000
ISBN 0-615-11681-7

Uurida ühe valdkonna arengut 1000 aasta vältel pole just kerge ülesanne. Isegi siis, kui piirata oma huvi mitte ainult ühe tekstiilitehnika, vaid ka selle konkreetse tüübiga. Nancy Spies pühendas kõladega kootud brokaatvööde ja -paelte uurimisele 5 aastat oma elust. Viis aastat kirjavahetuseks ja sõitudeks, jooniste ja mustrite loomiseks, püüdes süstematiseerida tohutut hulka informatsiooni. Selle tulemusena valmis raamat, mida Peter Collingwood iseloomustab oma eessõnas sõnadega formidable (üüratult suur) ja astonishing (imeline, imestust väärt).

Siinkohal peab ütlema, et olukord kõladega kootud esemete uurimisega on sama peaaegu iga pool – üldist infot on piisavalt palju, kuid sellele pole süsteemset lähenemist, rääkimata ühisest teadmistebaasist kasvõi ühe tehnika või ühe geograafilise piirkonna kohta. Nancy raamat, mis ilmus 2000. aastal, täitis ühe sellise niši.

Nancy Spies ei ole erialalt tekstiiliuurija ega ajaloolane, kuid ühel hetkel otsustas ta kasutada avanenud võimalust oma senine töö kõrvale jätta ning viia hobi hoopis teisele tasemele. Selle tulemusena valmis uurimistöö, millelaadset polnud keegi seni julgenud ette võtta.

Võrreldes Peter Collingwood’i raamatuga, mis on oma iseloomult pigem entsüklopeedia, saab Nancy raamatut järjest lugeda. Õigemini puudutab see esimest osa, kust leiab uurimistöö tulemused ning nendest lähtuvad järeldused. Teine osa raamatust… kuid sellest hiljem. Raamatu sisukord (pdf,) räägib iseenda eest.

Raamat algab ajaloolise ülevaatega, mis sisaldab muuhulgas infot selle kohta, kus, kes ja mis tingimustes kõladega kootud esemeid valmistas ning kasutas. Siit leiab ka hulganisti muuseumieksponaatide jooniseid ning väljavõtteid kirjandulikest allikatest ja uurimistöödest. Erilist tähelepanu on pööratud terminoloogiale ja selle, kuidas autor otsustas, mis allikas on juttu just brokaatpaeltest, ja kus mainitakse hoopis midagi muud.

Ajaloolisele infole järgneb põhjalik tehniline info töö käigus uuritud paelte ja vööde kohta. Ära on toodud kasutuses olnud materjalid ja nende värvimiseks kasutatud pigmendid (eraldi materjalide ja sajandite kaupa), on kirjeldatud metallniitide erinevaid tüüpe, nende valmistamise viise ja põhilisi kasutusvõimalusi, aga ka keemiliste analüüside tulemusi, mis näitavad erinevate metallide sisaldust. Eraldi alaosa on pühendatud brokaatpaela põhja kudumisele, ning eraldi alaosa koelõnga keeramisele ridade vahel. Lisaks on põgusalt juttu mustrite tüpoloogiast ja kudumise abivahenditest.

Ainsaks esimese raamatu osa miinuseks on see, et illustratsioonide seas pole ühtegi fotot, vaid on esemetest ja piltidest tehtud joonised. Põhjuseks loomulikult see, et fotode ja reproduktsioonide avaldamise õigused on väga kallid. Kahjuks annavad joonised aga kujutatud objektidest vaid üldist ettekujutust ja näevad välja liiga skemaatilised.

Raamatu teine osa algab kõladega kudumise algõpetusest ühes levinumate probleemide kirjelduse ning nende vältimise või parandamise võimalustega. Järgnevad 71 (!) mustriskeemi, kus iga skeemi kõrvalt leiab põhjaliku info originaali kohta. Mõnedele skeemidele on lisatud pilte näidistest, mis on autori enda kootud. Osa näidistest näeb raamatu kaanel, kuid lisades on märgitud, et need näidised ei vasta alati originaalidele värvivaliku ja mõõtude osas.

Mustriskeemidega see raamat veel sugugi ei lõpe. Umbes kolmandik raamatu kogumahust (ehk umbes 100 lehekülge) hõivab teadaolevate brokaatpaelte ja -vööde kataloog. Ära toodud on esemed, mille valmistamisaeg jääb 6. ja 16. sajandi vahele. Kataloog koosneb kahest osast: esimeses on esemed sorteeritud otstarbe järgi, teises osas praeguse asukoha järgi (riik, linn, muuseum). Iga eseme kohta on antud päris palju infot – nt materjalidest, mõõtudest jne. Kataloog on illustreeritud joonistega mõningatest mustritest, mis jäid raamatu põhiosast välja. Joonised on väikesed, kuid soovi korral on neid siiski võimalik skeemidena kasutada.

Just nagu Peter Collingwood’i raamatu puhul, on ka sellesse raamatusse koondatud infohulk jahmatav. Veel üks sõna, millega saab seda iseloomustada, on “inspireeriv”. See on hindamatu aare neile, kes lisaks oskusele luua ilusaid paelu väärtustavad tehnika ajalugu ja traditsioone.

Lisan veel, et Nancy on lisaks välja andnud raamatuid mustriskeemidega kudumiseks ja tikkimiseks ning eraldi tikkimismustreid – neid leiab siit.