The Techniques of Tablet Weaving. Peter Collingwood

Robin & Russ Handweavers, Inc., 2002
ISBN 1-56659-055-8

esmatrükk:
Faber and Faber Limited, 1982

Kui küsida lugemissoovitust suvalises kõladega kudumise foorumis juhuks, kui algtõed selged ja tahaks saada teoreetilist põhja, on 9 juhul 10st esimeseks soovituseks just see raamat, vähemalt nii oli see pikki aastaid enne 2010-ndaid. Ning siiani nimetatakse seda raamatut esimese kolme soovituse seas. Sellele on kirjutatud vaid kiitvaid retsensioone, mõningates neist on seda raamatut nimetatud lausa Kõladega Kudumise Piibliks. Kogenud kudujate aruteludes kohtab mõnikord viiteid kujul TTW02-pl*-fig*, kus tähtede kombinatsioon on just sellesama raamatu pealkiri koos ilmumise aastaga, millele järgneb kas tabeli või pildi number.

Peter Collingwood on inglane, kes pühendas suure osa oma pikast elust (1922 – 2008) erinevate tekstiilitehnikate uurimisele. Mitmeid tema raamatuid – The Techniques of Rug Weaving, The Techniques of Sprang, The Techniques of Tablet Weaving ja teisi – müüdi ja müüakse suurte tiraažidena. Üks põhjustest on ilmselt see fakt, et Peter oli eelkõige praktik, ning kõik, millest ta kirjutas, oli läbi uuritud ning mitmeid kordi läbi katsetatud. Kõik raamatud on illustreeritud tema enda tööde piltidega. Oma surmani korraldas ta näitusi ja meistriklasse ning oli tuntud kui avatud inimene, kes oli alati valmis aitama või lihtsalt suhtlema tekstiili teemadel. Erinevate inimeste mälestusi temast võib lugeda siit.

The Techniques of Tablet Weaving nägi esmakordselt valgust 1982. aastal. Esmatrüki eksemplare pakutakse müügiks hulluksajava hinnaga, viimast trükki aga naljalt müügilt ei leia. Kuni Peter’i surmani müüs ta oma raamatuid ise oma veebilehe kaudu, kuid tema lapsed sellega enam ei tegele.

Juba TTW sisukord (sisukord pdf formaadis, 88 kb) lööb jalust maha. Seitsmeteistkümneks teemaks jagatud materjalis on antud põhjalik ülevaade kõikidest vajalikest materjalidest ja töövahenditest, kudumise ettevalmistamisest ning kaheksast erinevast kudumistüübist. Lisatud on ka õpetus, kuidas luua sarnast struktuuri kõlasid kasutama. Kõigele sellele eelneb ajalooline sissejuhatus, järgnevad aga lühike tehnikatekataloog, põhjalik bibliograafia ja tuntud nn “Ramsese vöö” analüüs, kust selgub, et vastupidiselt varasematele teooriatele pole see vöö kõladega kootud.

Mulje sellest raamatust sõltub paljuski sellest, mida sellest oodatakse. Ütlen vaid, et lugeda selle sõna klassikalises mõttes on seda praktiliselt võimatu – see ei olegi selleks mõeldud, on liiga palju tehnilist infot. Selle juurde tuleb pöörduda ikka ja uuesti, kui teatmeteose juurde, et iga kord leida midagi uut.

Need, kes otsivad raamatust ajalooliste mustrite kogumikku ühes põhjalikku juhendiga peavad pettuma. Ajalooline info, millega raamat algab, koosneb kirjeldavast osast, kus on juttu vanimatest leidudest, millele järgneb paar näidet kirjalikest allikatest, kus on mainitud kõladega kudumist ja üldine kronoloogiline nimekiri kõladega kootud esemetest, mis on vanemad kui 1000. p. Kr. Kusjuures nimekirjas pole mingeid viiteid järgnevatele raamatuosadele või kasvõi tehnikatele nende nimetuste järgi. Tehnikatele pühendatud osades on siin-seal mainitud mõnda ajaloolist näidet, kuid neid on vähe. Selgelt on eristatud vaid autori enda poolt välja mõeldud variatsioonid.

Tuleb kindlasti mainida ka seda, et ajalooliste mustrite taasloomisel ei ole Peter alati väga täpne ja ei järgi arheoloogiliselt tõestatud andmeid, vaid lähtub oma praktiliste katsetuste tulemustest. See on tõenäoliselt selle raamatu ainus miinus, mis on pealegi oluline vaid väiksele osale lugejatest.

Äärmiselt põhjalikult on kirjeldatud kudumise ettevalmistamise protsessi, kusjuures autor ei paku ühte universaalset tegevusviisi, vaid mitu erinevat. Terve suur raamatuosa on pühendatud manipulatsioonidele kõladega – kirjeldatud ja ka joonistatud on erinevaid viise kõlade keeramiseks ning kuidas need mõjutavad lõimelõngu ning paela struktuuri. Kusjuures peaaegu kõik joonised ja skeemid on samuti Peter´i enda tehtud.

Tehnikaid, üks iga osa kohta, pole ainult kirjeldatud, vaid ka joonistatud igast vaatest, sh külgvaatest. On ära toodud hulganisti variatsioone, mis on alati nii hästi kirjeldatud, et käed lausa ise ulatavad kõlade poole. Need raamatuosad on kõige raskemini loetavad, kuna kubisevad tehnilistest terminitest. Kõik seletused on mõeldud eelkõige abistamaks tehnikat mõista ning alles siis saavutamaks praktilisi tulemusi. See on äärmiselt kasulik neile, kel on juba kogemust ja kes sooviksid ise struktuure ja mustreid luua, kuid võib ehmatada neid, kes alles alustavad ja tahaksid saada arusaadavat skeemi, mitte teoreetilist juttu lõimelõngade keerdumise suunast paela sees. Ehmatada siiski ei maksa, kuna infot on selles raamatus palju rohkem, kui algse õppimise ajaks.

Raamatu üks ootamatumaid ja põnevamaid osi on pühendatud sellele, kuidas luua kõladega kootule sarnast struktuuri kõlasid kasutamata. Kirjeldused on küll lühikesed, kuid on lisatud skeemid, ning süüvides saab kõigile 8le töövõttele pihta.

Info hulk, mis on sellesse raamatusse koondatud, ning selle vaieldamatu kvaliteet väärivad sügavat kummardust. See raamat on varsti 40 aastat vana, kuid siiani pole mitte ühtegi teist väljaannet, mida võiks teoreetilise põhjalikkuse poolest TTWga võrrelda.  Ajaloolist, etnograafilist ja muud taolist infot leiab mujalt, aga selle raamatu abiga on võimalik luua sellele korralik põhi. Nii et Collingwood’i raamat kätte ja vapralt vastu oma kõlakangelastegudele!