Kõladega kudumine. Baasmuster: linnukesed ja rombid

Linnukesed ja rombid 1 x 1

Kõlade algasend

Rakendades kõlasid diagonaalide kudumiseks sümmeetriliselt vertikaalse telje suhtes, saab kõlasid ühes suunas keerates linnukesi, kõlade keeramise suunda muutes aga rombe. Kõlade asend peab olema samuti sümmeetriline sama telje suhtes – või siis mitme telje suhtes, kui eesmärgiks on keerulisem muster. Seejuures mõjutab kõlade vastastikune asend (kas S või Z) vaid joonte algset jooksmise suunda, mitte aga väljanägemist.
Piltidel vasakult paremale: 1 – kõlade algasend vastab ülaltoodud tabelile, sümmeetriatelg asub keskel, kõlasid keeratakse ühes suunas (18 rida), siis jätkuvalt teises suunas; 2 – kõlade asend vaheldub üle ühe, kõlasid keeratakse 6 korda edasi, 6 korda tagasi; 3 – kõigi kõlade asend on sama (\), kõlasid keeratakse 6 korda edasi, 6 korda tagasi; 4 – kõlade algasend vastab ülaltoodud tabelile, sümmeetriatelg asub keskel, kõlasid keeratakse tsüklitena 2 korda edasi, 2 korda tagasi; 5 – kõlade asend \ \ / / / \ \ \ / /, kolm ühtlaselt asetsevat sümmetriatelge, kõlasid keeratakse tsüklitena 4 korda edasi, 4 korda tagasi.

* Lae alla GTT muster.
* Lae alla muster ja juhised pdf formaadis.
Linnukesed ja rombid 2 x 2

Kõlade algasend

See on klassikaline egiptuse diagonaalide põhirakendus. Kõlasid ühes suunas keerates saab ühtlaseid linnukesi, kõlade keeramise suunda muutes tekivad rombid. Kõlade sümmeetriline asend valitud telje suhtes on oluline siledate diagonaalide saavutamiseks.
Piltidel vasakult paremale: 1 – kõlade asend vastab ülaltoodud tabelile, kõlasid keeratakse pidevalt ühes suunas; 2 – kõigi kõlade asend on sama (\), kõlasid keeratakse pidevalt ühes suunas; 3 – kõlade asend vaheldub üle ühe, kõlasid keeratakse pidevalt ühes suunas; 4 – kõlade asend vastab ülaltoodud tabelile, kõlasid keeratakse tsüklitena 4 korda edasi, 4 korda tagasi, 2 korda edasi, 2 korda tagasi.

* Lae alla GTT muster.
* Lae alla muster ja juhised pdf formaadis.
Linnukesed ja rombid 1 x 3

Kõlade algasend

Ka selle rakenduse puhul peavad kõlad selgete joonte saamiseks asuma telje suhtes sümmeetriliselt. Piltidel vasakult paremale: 1 – kõlade asend vastab ülaltoodud tabelile, kõlasid keeratakse pidevalt ühes suunas; 2 – kõigi kõlade asend on sama (\), kõlasid keeratakse pidevalt ühes suunas; 3 – kõlade asend vaheldub üle ühe, kõlasid keeratakse pidevalt ühes suunas; 4 – kõlade asend vastab ülaltoodud tabelile, kõlasid keeratakse tsüklitena: kaks tsüklit 4 korda edasi, 4 korda tagasi, kaks tsüklit 2 korda edasi, 2 korda tagasi.

* Lae alla GTT muster.
* Lae alla muster ja juhised pdf formaadis.