Kõladega kudumine. Baasmuster: ristitriibud

Ristitriibud 1 x 1

Kõlade algasend

Kitsaid ristitriipe saab kududa kahe, kolme või nelja värvi lõngu kasutades. Antud skeemil on kasutatud selguse mõttes kahte värvi. Triipude laius sõltub kudumise tehnikast. Kõlade keeramisel ühes suunas saab kitsaid triipe, laiemaid triipe saab rütmiliselt kõlade keeramise suunda muutes. Seejuures tuleb meeles pidada, et sellise lõngade asendi juures kõlades on triipude optimaalne laius kaks, maksimum kolm rida, pikemad ülejooksud võivad jääda liiga lõdvaks. Piltidel vasakult paremale: 1 – kõlade asend vaheldub üle ühe, kõlasid keeratakse pidevalt ühes suunas; 2 – kõlade asend vaheldub üle ühe, kõlasid keeratakse 4 korda edasi, 4 korda tagasi; 3 – kõigi kõlade asend on sama, kõlasid keeratakse 2 korda edasi, 2 korda tagasi.

* Lae alla GTT muster.
* Lae alla muster ja juhised pdf formaadis.
Ristitriibud 2 x 2

Kõlade algasend

Laiad ühelaiused triibud tulevad selle rakenduse puhul kõlasid ühes suunas keerates. Kui keerata kõlasid neljaste tsüklitena, saab triipude laiust kahekordistada, ning mängides paarisarvuliste tsüklitega saab triipude laiusega lõpmatuseni mängida. Just seda viimast tehnikat kasutades saab paela, mille üks külg on ühte, teine teist värvi – see on kahepoolse tehnika aluspõhi. Piltidel vasakult paremale: 1 – kõlade asend vaheldub üle ühe, kõlasid keeratakse pidevalt ühes suunas; 2 – kõlade asend vaheldub üle ühe, kõlasid keeratakse 4 korda edasi, 4 korda tagasi; 3 – kõigi kõlade asend on sama, kõlasid keeratakse suvaliste tsüklitena.

* Lae alla GTT muster.
* Lae alla muster ja juhised pdf formaadis.
Ristitriibud 1 x 3

Kõlade algasend

Antud rakendus annab võimaluse luua lõpmatult erinevaid variantsioone sõltuvalt kõlade keeramise tsüklitest. Kitsama triibu laius ei tohiks olla üle 3 rea, kuna pikem ülejooks jääb liiga lõdvaks. Laiema triibu laiusega võib mängida piiramatult. Piltidel vasakult paremale: 1 – kõlade asend vaheldub üle ühe, kõlasid keeratakse pidevalt ühes suunas; 2 – kõlade asend vaheldub üle ühe, kõlasid keeratakse 4 korda edasi, 4 korda tagasi, tsükkel A-B-C-D; 3 – kõlade asend vaheldub üle ühe, kõlasid keeratakse 4 korda edasi, 4 korda tagasi, tsükkel C-D-A-B; 4 – kõigi kõlade asend on sama, kõlasid keeratakse 2 korda edasi, 2 korda tagasi, tsükkel D-A-A-D.

* Lae alla GTT muster.
* Lae alla muster ja juhised pdf formaadis.