Card Weaving. Candace Crockett

Interweave Press, 1991
ISBN 0-934026-61-0

esmatrükk:
Watson-Guptill Publications, 1973

Nii selle raamatu kirjutamise ajal kui ka veel aastakümneid hiljem koondasid paljud kõladega kudumisele pühendatud trükised infot vaid konkreetse ja suhteliselt kitsa teema kohta (nt mõni tehnika vms), sisaldades seejuures vaid väga üldist kudumise juhendit. Veebist leitavad juhendid on aga tihtipeale kirjutatud stiilis “võtke kõlad kätte ja hakake kuduma – teil tuleb kindlasti välja”. Juhul kui vajate palju põhjalikumaid, selgemaid ja lihtsaid seletusi, siis Crocketti raamat on hea valik. See on klassikaline õpik, mis kujundlikult öeldes võtab teid käest kinni ja veab kaasa esimestest sammudest vaba kõlaloominguni.

Candace Crockett on San Francisco State University professor. Tema sule alt on ilmunud mitmeid raamatuid erinevate tekstiilitehnikate kohta, sh kangakudumisest ja ketramisest, ning tema enda tekstiilitöid saab näha muuseumides, galeriides ja erakogudes. Aastal 1976, juba peale kõladega kudumise raamatu ilmumist, andis Crockett valja ka videokasseti kudumise juhenditega.

Card Weaving raamatut peetakse endiselt üheks parimaks kõladega kudumise algõpikuks. Sellest raamatust algas kõladega kudumise kogemus paljudel inimestel, kes on hetkel rahvusvaheliselt hästi tuntud ning lugupeetud meistrid. Retsensioonid sellele raamatule on kõik äärmiselt positiivsed. Kuid raamatul on ka selgeid miinuseid. Neist aga veidi hiljem.

Card Weaving on klassikaline, traditsiooniline õpik, mis on ülesehitatud akadeemiliste tekstide põhimõttel (raamatu sisukord pdf formaadis). Seda saab lugeda järjest, jättes kõrvale praktilised osad, samas võib lugemisel kõike kohe kaasa teha, samm sammult liikudes lihtsamatest asjadest keerulisemate poole. Puhtalt teoreetiline on vaid üks raamatu osa, milleks on sissejuhatus. Kõik ülejäänu on praktilised kirjeldused, mustriskeemid ja juhendid. Raamat on mõeldud kaasaegsetele käsitööhuvilistele, kellel ei pruugi olla huvi ajaloo vastu, ning selle põhimõtteks on “kasutame vanaaegset tehnikat kaasaegsete meistriteoste loomiseks”.

Raamatu esimesse ossa on koondatud üldinfo tehnikast ning selle ajaloost, eraldi on välja toodud selle areng erinevates geograafilistes piirkondades, alates Vana Egiptusest ning kuni suurema huvi taastekkimiseni 19. sajandil tänu saksa uurijale Margaret Lehmann-Philes’ile. Konkreetset infot on tekstis vähe, palju on üldistusi ning kokkuvõtvaid arvamusavaldusi. Samas on juures päris palju pildimaterjali ning must-valged fotod on päris hea kvaliteediga. Juttu on nii erinevatest tehnikatest, ajaperioodidest kui ka geograafilistest piirkondadest. Eraldi võib ära märkida väga hea pildi nn Ramsese vööst, mille valmistamisviisi üle vaieldakse juba mitu aastakümmet.

Raamatu lühike teine osa räägib vajalikest töövahenditest, kusjuures on toodud erineva kujuga kõlade joonised täissuuruses, et nende järgi saaks teha oma esimesi kõlasid. Raamatu järgmises osas on järk-järgult ära kirjeldatud kõige lihtsam kudumise viis alates kõlade lõimetamisest, nende õigest asendist ja pingutamisest. Lihtne mustriskeem analüüsitakse üksikasjaliselt läbi ning kogu kudumise protsess on kirjeldatud ning piltidel ära näidatud samm-sammult. Piltidel saab näha ka paela, mis tekib kogu kõlapaki vastavalt juhendile edasi-tagasi keeramisest. Samuti on kirjeldatud tavalised vead ning nende parandamise võimalused. Kõik on väga selge, konkreetne ja täpne.

Raamatu järgnevad kolm osa on pühendatud mustriskeemidele, oma skeemide loomise võimalustele ning sellele, kuidas paberile joonistatud muster vastab sellele, mis pärast kõlade alt välja tuleb. Tehnikad on järjestatud veidi suvaliselt vaatamata tehnikate raskusastmele. Lihtsate egiptuse diagonaalide ja klassikalise kivrimi kõrval on kohe ka kahepoolne kudumine ning kahekihline kudumine. Mõned tehnikad on äärmiselt hästi kirjeldatud, mõnede kohta on aga antud vaid mustriskeem ja minimaalsed juhised. Palju tähelepanu on pööratud kontrastsete värvide kasutamisele huvitavate mustrite ja struktuuride loomiseks.

Eraldi osa on pühendatud vähem traditsioonilistele kõladega manipuleerimistele, nagu kõlade omavahelise asukoha muutmine, paela laiuse muutmine lisalõngade lisamise või olemasolevate lõngade väljaviimise abil ning lisaelementide (pärlite jms) lisamisele.

Raamatu viimased osad räägivad paelte viimistlemisest ning nende kasutamise võimalustest – sealhulgast suurte esemete, nt riiete loomiseks. Lisaks annab autor raamatu lõpus nõu kudumisega seonduvatel teemadel, rääkides eelkõige sellest, kuidas kudumise protessi lihtsamaks ja veel nauditavamaks teha. Raamatu lõppu krooniva väitega on raske mitte nõustuda: kõladega kudumine on aken täiesti omanäolisse ning kaasahaaravasse maailma.

Selles meepotis on aga parasjagu tõrva. Crockett kasutab täiesti omasugust märkide süsteemi, mis kohati on levinud süsteemidega sarnane, kohati aga väga erinev. Kuigi selle selgeks saamine pole nii keeruline, võib edasine töö teistsuguste skeemidega raskendatud olla. Lisaks pole praktiline materjal süstematiseeritud tehnikate tüüpide ja võimaluste järgi, seega otsides abi konkreetse mustri kohta tuleb ise asju kõrvutada ning raamatus edasi-tagasi hüpata.

Lühidalt kokku võttes on Crocketti raamat hea kaasaegne kõladega kudumise õpik, kus on väga hästi läbi töötatud algtõed ning antud vihjeid kogu tehnika võimaluste kohta. Selle järgi on lihtne õppida, kuid edasiseks arenguks pole sealt palju võtta.