Tellimistingimused

 • Kõlavõlu komplekte ja muud yrmegard.net veebilehel pakutavat kaupa müüb Kasetriibik OÜ, registrikood 14159081.
 • Kõladega kudumise baaskomplektide tellimiseks tuleb saata teade poe lehel oleva kontaktvormi kaudu, kusjuures peab olema esitatud järgmine info:
  • tellija nimi;
  • tellija kontaktandmed (e-post, telefoninumber);
  • tellitava baaskomplekti number;
  • soovitud komplektide arv;
  • tarneaadress ja eelistatud kättesaamisviis (vt allpool).
 • Kõlade kudumise erikomplektide tellimiseks tuleb saata teade poe lehel oleva kontaktvormi kaudu, kusjuures peab olema esitatud järgmine info
  • tellija nimi;
  • tellija kontaktandmed (e-post, telefoninumber);
  • viide mustrile, mille alusel soovitakse telllida erikomplekt;
  • muud erisoovid, sh värvid ja materjal;
  • soovitud komplektide arv;
  • tarneaadress ja eelistatud kättesaamisviis (vt allpool).
 • 3 päeva jooksul alates teate saamisest saadame e-posti teel hinnapakkumise, kus on ära toodud kauba hind ja valitud transporditeenuse hind.
 • Hinnapakkumise teiepoolse kinnitamise järel saadame arve, mille maksetähtajaks on 7 päeva.
 • Arve maksmisel saadetakse baaskomplektid välja 3 päeva jooksul.
 • 6 ja enama baaskomplekti tellimisel võib tarneaeg olla pikem. Sellisel puhul märgitakse tarneaeg hinnapakkumisel.
 • Erikomplektide tarneaeg märgitakse hinnapakkumisel eraldi.
 • Hinnapakkumist kinnitades kinnitate ka nõusolekut pakutud tarneajaga.
 • Kui hinnapakkumine ei ole kinnitatud 8 päeva jooksul, või kui arve on maksmata üle 8 päeva, vastav tellimus tühistatakse.
 • Tellimuse vormistamisel on tellija kohustatud esitama korrektseid kontaktandmeid. Kasetriibik OÜ ei vastuta tellimuse mittetäitmise ja selle võimalike tagajärgede eest, kui põhjuseks on tellija poolt esitatud ebakorrektsed andmed.
 • Tellimuste kättetoimetamine on võimalik järgmiste kanalite kaudu:
  • Itella SmartPost pakiautomaat;
  • Omniva pakiautomaat;
  • DPD pakiautomaat;
  • saatja teavitusega postipakk.
 • Tellijal on õigus tellimus tühistada.
  • Tellimuse tühistamiseks enne kauba väljasaatmist tuleb teavitada müüjat tellimuse tühistamise soovist esimesel võimalusel. E-kirjas tuleb märkida tellimuse või arve number ja enda arveldusarve number, samuti kontaktandmed (nimi, kontakttelefon, tellimuse saatmise kuupäev). Raha tagastatakse tellijale mitte hiljem kui 14 päeva jooksul tellimuse tühistamise teate saamisest.
  • Tellimuse tühistamiseks peale kauba väljasaatmist tuleb teavitada müüjat tellimuse tühistamisest esimesel võimalusel (märkides oma nime, kontaktandmeid ning tellimuse/arve numbrit) ning saata kaup müüjale tagasi mitte hiljem kui 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. Tagastatav kaup ei tohi olla mingil moel rikutud, peab olema komplektne, originaalpakendis ning kasutamata. Tellija kohustub katma kauba saatmise ja tagastamisega seotud kulud. Kauba eest tasutud raha tagastatakse tellijale mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast kauba tagastamist.
 • Kasetriibik OÜ-l on õigus muuta kauba hinda ja tellimistingimusi igal ajal.
 • Isikuandmete töötlemine:
  • Tellija annab Kasetriibik OÜ-le selge ja teadliku nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks.
  • Tellimuse vormistamisel esitatud tellija isikuandmeid kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ning temaatilise uudiskirja saatmiseks kord kuu jooksul.
  • Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine tellimuse vormistamisel.
  • Tellimuse vormistamisel nõutavad isikuandmed on nimi, perekonnanimi, täisaadress (riik, linn, postiindeks, tänav, majanumber, korterinumber), samuti e-posti address, telefoninumber, eelistatud tarneviis, eelistatud makseviis, nõusolek tellimistingimustega.
  • Kauba kättetoimetamiseks vajalikud tellija isikuandmed antakse üle tellija valitud tarneteenust osutavale ettevõttele.
  • Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
  • Teenuse osutaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
  • Kasetrribik OÜ jätab endale õiguse edastada Klienti puudutavaid isikuandmeid isikutele, kellel on andmete kättesaamiseks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks, ning isikutele, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Kliendi või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
  • Tellijal on õigus kontrollida tema kohta salvestatud isikuandmeid, neid muuta või paluda need kustutada.
 • Tellija on kohustatud tutvuma käesolevate tellimistingimustega enne tellimuse esitamist.
 • Lisades tellimuse vormistamisel linnukese lause “Olen tellimistingimused läbi lugenud ning nõustun nendega” juurde kinnitab tellija, et on käesolevad tingimused läbi lugenud, neist aru saanud, ning on nendega nõus.